Dr Leszek Piasecki

Leczenie neurologiczne przeważnie wymaga stosowania specjalistycznych metod i wykracza poza standardowe działania.

Dr Leszek Piasecki zajmuje się diagnozowaniem (poddaje ocenie ogólny rozwój dziecka i jego stanu zdrowia) oraz leczeniem chorób układu nerwowego – zarówno ośrodkowego jak i obwodowego.

Przyjmuje w czwartki od 17.30 do 19.30.