Dr Michał Pyda

Przyjmuje w środy od 15.50 do 20.30.