Mgr Alicja Krain

Jest magistrem fizjoterapii, absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Specjalizuje się głównie w terapii dzieci z wadami postawy, prowadząc z nimi indywidualne ćwiczenia bazujące na różnych metodach terapeutycznych. Ważnymi aspektami terapii wad postawy, na które zwraca uwagę, jest uświadomienie dziecku i rodzicom na czym polega dysfunkcja oraz jak ważne jest systematyczne wykonywanie zadanych ćwiczeń w domu. Zajmuje się również terapią dysfunkcji w obszarze czaszkowo – twarzowym m.in. w przypadku dysfunkcji stawu skroniowo- żuchwowego, bólów głowy, szumów usznych, nie zapalnych bólów uszu.

Terapeuta metod:

  • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
  • PNF podstawowy
  • Stabilizacja centralna i obwodowa
  • Techniki aktywnego rozluźniania
  • CRAFTA

Ukończone szkolenia

Szkolenie MEDYCYNA MANUALNA

TURNUS TERAPII WAD POSTAWY I SKOLIOZ

FITS Master Course

TURNUS TERAPII WAD POSTAWY I SKOLIOZ

UCZESTNICTWO W VII FORUM PRAKTYKÓW SKOLIOZY, WARSZAWA

TERAPEUTA NA 34. TURNUSIE TERAPII WAD POSTAWY I SKOLIOZ WG METODY FITS

CRAFTA – LECZENIE PROBLEMÓW W OBSZARZE CZASZKOWO-ŻUCHWOWYM I CZASZKOWO- TWARZOWYM

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I TERAPIA WAD POSTAWY ORAZ SKOLIOZ WG KONCEPCJI FITS (FUNKCJONALNA INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ)

PNF, KURS PODSTAWOWY

NOWOCZESNA KONCEPCJA STABILIZACJI STAWÓW KOŃCZYN

CENTRALNA STABILNOŚĆ – NIESTABILNOŚĆ

WSPÓŁCZESNE METODY DIAGNOZY I LECZENIA TKANEK MIĘKKICH: TECHNIKI AKTYWNEGO ROZLUŹNIANIA