Mgr Anna Giurko

W Rehamedica zajmuje się diagnozowaniem dzieci pod kątem zaburzeń sensorycznych oraz prowadzeniem terapii Integracji Sensorycznej. Terapia ma na celu pomóc dziecku lepiej funkcjonować w domu, w szkole, w środowisku. Zaburzenia integracji sensorycznej mogą wpłynąć na rozwój i zachowanie dziecka, na proces uczenia się i komunikowania ze światem, na dziecięce przyjaźnie i zabawy.

Terapia skupiona jest na działalności ruchowej nakierowanej na:

  • stymulację zmysłów uzależnioną od indywidualnych potrzeb dziecka, zintegrowanie pracy poszczególnych zmysłów i układów w możliwym do osiągnięcia zakresie,
  • wspomaganie innych specjalistycznych form terapii w celu osiągnięcia przez dziecko optymalnej poprawy w zakresie sprawności fizycznej, planowania ruchu, mowy i uczenia się,
  • koordynację pracy półkul mózgowych,
  • integrowanie przetrwałych odruchów,
  • zabawy i ćwiczenia korygujące nieprawidłowe napięcie mięśniowe.

Terapeuta metod:

  • Oligofrenopedagog
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej