fundacja qlavi

Fundacja Qlavi

By: | Tags: , , , | Comments: 0 | Listopad 13th, 2018

Fundacja Qlavi to ogólnopolska fundacja działającą na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób starszych. Została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000753761, a jej siedziba mieści się w Gliwicach. Założycielami fundacji są:
Agnieszka Filipkowska (Prezes Fundacji, członek Podniebnej Drużyny SMA, założycielka Koka i Ja),
Jarosław Jaroszek (główny koordynator Podniebnej Drużyny SMA)
Zuzanna Wójcik (wieloletnia pracownica w ośrodku rehabilitacyjnym Rehamedica)
Fundacja powstała głównie z myślą o osobach wykluczonych społecznie.
Założyciele Fundacji związani byli wcześniej z różnymi projektami mającymi na celu poprawę życia osób niepełnosprawnych. Największym z nich była kilkuletnia współpraca w projekcie Podniebna Drużyna SMA. Z kolei długoletnia współpraca z placówką Rehamedica stanowiła inspirację do walki o profesjonalną rehabilitację.
Fundacja Qlavi powstała, by móc rozszerzyć zakres działalności i nieść pomoc nie tylko osobom z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), ale wszystkim niepełnosprawnym ruchowo. Siłę Fundacji Qlavi stanowi:
  • zróżnicowanie środowisk, wieku, perspektyw i doświadczeń zespołu,
  • bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, które przekazują swoje potrzeby i pomysły,
  • znajomość środowisk, które nie potrafią poradzić sobie z wykluczaniem,
  • partnerstwo z instytucjami niosącym realną pomoc.
Jesteśmy organizacją, która wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych ruchowo, ich rodziny, oraz osoby starsze. Chcemy promować działania, które podnoszą świadomość społeczną na temat niepełnosprawnych; działania, które integrują społeczność bez względu na stan zdrowia czy wiek oraz działania, które pomagają pokonywać bariery i polepszają komfort życia. Wśród nich: promowanie ochrony zdrowia i skutecznej rehabilitacji; wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z obniżoną motoryką ruchową, oraz ich rodzin; pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych bądź społecznych w kontekście wykluczania przez niepełnosprawność, wspieranie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Fundacja ma pod opieką prawną projekt Podniebna Drużyna SMA.
RehaMedica