W codziennej pracy korzystamy z założeń terapii manualnej. Celem metody terapeutycznej jest wyeliminowanie bólu oraz zwiększenie ruchomości stawów kręgosłupa i kończyn. Terapeuta przy odpowiednim nacisku rąk stosuje techniki mobilizacyjne, które odnawiają występujące fizjologicznie ruchy ślizgu w stawie oraz rozciągają tkanki miękkie okołostawowe. Metoda zakłada również stosowanie trakcji manualnej w celu odbarczeniu stawu. Obecnie terapia manualna jest jedną z najbardziej popularnych i najskuteczniejszych technik pracy fizjoterapeutów. Z powodzeniem leczy przewlekłe bóle kręgosłupa, a także pomaga wrócić do sprawności po złamaniach i zwichnięciach. Stosujemy metodę PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation), polegającą na pobudzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Terapia jest przeprowadzana w schorzeniach, takich jak np. udary mózgu, choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane. Przyczynia się do normalizacji napięcia mięśniowego. Jej celem jest wyeliminowanie nieprawidłowych wzorców ruchu i zastąpienie ich fizjologicznymi schematami przebiegu ruchu. Metoda PNF przypomina dotkniętemu chorobą układowi nerwowemu wzorce, które pacjent zdrowy powtarza każdego dnia, a więc takie czynności jak chód, jedzenie oraz picie. Stawiamy diagnozę i przeprowadzamy terapię w oparciu o założenia metody McKenziego. Leczenie polega na nauczeniu pacjenta, jak radzić sobie z bólem oraz jak zapobiegać kolejnym dolegliwościom bólowym kręgosłupa. Metoda McKenzie wymaga ścisłej współpracy fizjoterapeuty z pacjentem oraz zaangażowania chorego w terapię.

Przeprowadzamy także rehabilitację wczesnodziecięcą. Wskazaniem do jej zastosowania są zaburzenia ruchowe u niemowląt oraz opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. Doświadczony rehabilitant specjalizujący się w terapii według metody Bobath pracuje z dziećmi z zespołem Downa i dziecięcym porażeniem mózgowym. Rehabilitacja wczesnodziecięca jest niezbędna także u niemowląt z asymetriami ułożenia oraz kręczem szyi. Leczenie zaczynamy od dokładnego wywiadu na temat przebiegu ciąży, porodu oraz rozwoju dziecka. Wcześnie rozpoczęta terapia może zniwelować występowanie wad postawy u dzieci, a w przyszłości podnieść jakość ich życia.

Prowadzimy diagnostykę i terapię SI (Integracji Sensorycznej). Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia są zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci, brak koncentracji, a także opóźniony rozwój mowy. Dzieci z deficytami SI często potykają się i tracą równowagę, mają problemy z koncentracją i nauką w szkole. Zaburzenia Integracji Sensorycznej wynikają z mikrouszkodzeń układu nerwowego i braku współdziałania zmysłów. Terapia SI uczy dziecko prawidłowej organizacji informacji płynących ze zmysłów. Wspomaga funkcjonowanie układu proprioceptywnego oraz przedsionkowego.

U dzieci z zaburzeniami z zakresu małej motoryki z powodzeniem stosujemy terapię ręki. Zajęcia mają na celu wypracowanie u najmłodszych sprawności manualnej. Nie traktujemy deficytów małej motoryki jako odrębnych zaburzeń – jesteśmy świadomi, iż wiążą się one z ogólnymi zaburzeniami psychoruchowymi, dlatego dużą uwagę poświęcamy prawidłowemu zdiagnozowaniu dziecka.

Świadczymy usługi rehabilitacji ortopedycznej. Dysponujemy specjalną ofertą dla pacjentów po przebytych urazach oraz wszelkiego rodzaju zabiegach operacyjnych. Pomagamy wrócić do zdrowia osobom po złamaniach i skręceniach.

Przeprowadzamy rehabilitację zespołów bólowych kręgosłupa i bólów mięśniowych. Jak każda przeprowadzana przez nas terapia, leczenie rozpoczyna się od wywiadu i precyzyjnego badania. Dopiero później przystępuje się do właściwej rehabilitacji.
Proponujemy Państwo terapię wad postawy. Przeprowadzamy rehabilitację mającą na celu korekcję nieprawidłowych wzorców postawy u najmłodszych pacjentów. Poprzez odpowiednie ćwiczenia pomagamy dziecku wypracować prawidłowe ułożenie ciała.

Przeprowadzamy masaże lecznicze i relaksacyjne. Masaż poprzeczny stosujemy w przypadku uszkodzeń więzadeł, mięśni oraz ścięgien. Pomaga przywrócić elastyczność po urazie tkanek miękkich.

Zapraszamy na zajęcia jogi, które pomogą Państwu zrelaksować się i poprawić sprawność fizyczną. Organizujemy specjalne zajęcia dla seniorów. CardioFit to ogólnorozwojowe, usprawniające funkcjonowanie organizmu ćwiczenia.

Prowadzimy zajęcia rozwoju psychomotorycznego 6-latków, które przygotowują dzieci do szkoły. Ćwiczenia pomagają najmłodszym w uzyskaniu wysokiej sprawności fizycznej, tak ważnej w funkcjonowaniu dzieci. Zajęcia składają się z ciekawych zabaw i zadań ruchowych, które poprawiają percepcję dziecka, a także wpływają na jego wzrost pewności siebie.

Uzupełnieniem naszej oferty rehabilitacyjnej są zabiegi fizykoterapeutyczne, które uśmierzą ból i wzmocnią efekty uzyskane podczas ćwiczeń fizycznych.

Przeprowadzamy laseroterapię i elektroterapię. Terapia ultradźwiękami przynosi wysokie efekty w leczeniu stanów zapalnych oraz zespołów bólowych. Leczenie polem magnetycznym skutecznie przyspiesza regenerację organizmu.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla firm. Świadczymy usługi ergonomicznej analizy stanowiska pracy. Prowadzimy szkolenia z zakresu doradztwa ergonomicznego, by zapobiegać schorzeniom kręgosłupa i układu ruchu związanym z powtarzalnością ruchów wykonywanych w pracy. Dolegliwości bólowe wynikające z nieprawidłowej postawy ciała podczas np. korzystania z komputera mogą zmniejszyć wydajność pracownika poprzez pogorszenie jego zdrowia. Uczymy Państwa pracowników prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty naszej placówki.

Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth

CEL:

 • Eliminacja bólu,
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach kręgosłupa i kończyn,
 • Uruchomienie stawu po urazach.

Wskazania do stosowania terapii:

 • bóle kręgosłupa,
 • ograniczenie ruchomości w stawie,
 • przykurcze torebek, więzadeł, ścięgien, mięśni,
 • dolegliwości po złamaniach, zwichnięciach, długim unieruchomieniu,
 • urazy sportowe,
 • bóle promieniujące do kończyn.

NA CZYM POLEGA:
Zajmuje się dysfunkcją w układzie kostno – mięśniowym.
W stawie zachodzą jednocześnie ruchy toczenia i ślizgu. Przy deficycie ślizgu, samo toczenie powoduje kompresje z jednej strony stawu (co przyczynia się do szybszej artrozy) i nadmierną trakcję z drugiej strony stawu (co powoduje traumatyzujące rozciągnięcie tkanek miękkich) – w rezultacie może dojść do zwichnięcia.
Mobilizacje mają za zadanie odnowienie ruchu ślizgu w stawie – zgodnie z jego fizjologicznym kierunkiem – i rozciągnięcie tkanek miękkich okołostawowych, które po długim unieruchomieniu szybko ulegają przykurczeniu. W celu złagodzenia bólu można również wykonać trakcję manualną, polegającą na odbarczeniu stawu.

Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF)

Metoda oparta na pobudzeniu ośrodkowego układu nerwowego.

CEL:

 • koordynacja fizjologicznych przebiegów ruchu,
 • wyeliminowanie patologicznych wzorców ruchu,
 • normalizacja napięcia mięśni,
 • wzmocnienie mięśni,
 • rozciąganie mięśni.

Wskazania do stosowania terapii:

 • udary mózgu,
 • urazy rdzenia kręgowego,
 • uszkodzenia nerwów obwodowych,
 • stwardnienie rozsiane,
 • choroba Parkinsona,
 • choroby układu nerwowego ośrodkowego,
 • złamania,
 • uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł,
 • urazy sportowe,
 • po endoprotezach,
 • po rekonstrukcji więzadeł,
 •  zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

NA CZYM POLEGA:
Bazuje na fizjologicznych ruchach człowieka, które wykonuje się we wszystkich płaszczyznach jednocześnie: strzałkowej, czołowej i horyzontalnej, zgodnie ze skośnym przebiegiem mięśni. W taki ruch zaangażowana jest większa ilość mięśni, co daje lepsze pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Są to wzorce ruchowe, które pacjent będąc zdrowym wykonywał setki razy dziennie, np. chód, sięganie po przedmiot, jedzenie, picie. Układ nerwowy jest zmuszany do przypomnienia sobie tych ruchów.

Metoda wykorzystuje synergizmy nerwowo mięśniowe. Dla pobudzenia napięcia w słabszej części kończyny – np. w przypadku deficytu zgięcia grzbietowego dłoni wykonujemy wzór dla wyprostu kończyny górnej, co aktywizuje mięśnie synergistyczne dla zginaczy grzbietowych dłoni. Dla pobudzenia słabych kończyn dolnych wykorzystuje się tzw. irradiacje, czyli przeniesienie napięcia z kończyn górnych, tułowia i głowy, aby uaktywnić słabe kończyny dolne. Ułożenie rąk terapeuty jest zgodne z ruchem kończyny pacjenta, ponadto chwyt jest na mięśniu, który aktualnie pracuje, co daje dodatkowe pobudzenie.

W PNF, w zależności od deficytu pracy mięśniowej wykorzystuje się pracę ekscentryczną, koncentryczną, izometryczną, lub wszystkie razem – np. przy zaburzeniu chodu u osób z SM czy po udarze, w fazie wykroku występuje brak pracy ekscentrycznej mięśnia czworogłowego uda, co uniemożliwia zahamowanie ruchu – dochodzi do przeprostu w kolanie.

Ćwiczenia powyższe można wykorzystać również u pacjentów z problemami przełykania, żucia pokarmu, uszkodzeniem nerwu twarzowego, itd.

Trening proprioceptywny (czucie głębokie)

Rozróżniamy receptory znajdujące się w torebkach stawowych, ścięgnach, więzadłach i mięśniach szkieletowych. Receptory stawowe i ścięgniste są odpowiedzialne za rozpoznawanie położenia różnych części ciała względem siebie oraz ich ruchu w przestrzeni. Reagują one na zbyt duże rozciągnięcie lub skurcz mięśnia, a także na nadmierne zgięcie czy prostowanie stawu. Największa prędkość przewodzenia włókien to 72-120 m/s. Poszczególne układy czucia mechanoreceptywnego przewodzą czucie dotyku, ucisku, wibracji, czucie głębokie, czucie bólu, zimna i ciepła.

Najczęstszym urazem w stawie kolanowym u osób uprawiających sport jest mechanizm zgięciowo-rotacyjny: podudzie rotuje się w jedną stronę, a udo w przeciwną, podczas zgięcia w stawie. W stawie skokowym natomiast często dochodzi do supinacyjnego zwichnięcia stopy – wewnętrzny brzeg stopy kieruje się ku górze.

Ćwiczenia proriocepcji, czyli czucia głębokiego mają na celu polepszenie odczuwania kończyny w przestrzeni, przyczyniają się do szybszej reakcji nerwowej, tym samym lepszej stabilizacji.

Do urazów najczęściej dochodzi w przemęczonych, przetrenowanych stawach, ale także u osób mało aktywnych fizycznie, prowadzących siedzący tryb życia.
U osób biernych fizycznie siła mięśni jest osłabiona (tkanki mięśni szkieletowych zanikają przy spadku obciążenia, tkanki stają się słabsze strukturalnie i budulcowo), są one niewystarczająco rozciągnięte, pamięć ruchowa w stawie pozostaje, lecz proprioreceptory śpią, staw jest bez nich ‚ślepy’, a to w konsekwencji doprowadzić może do urazu.

Odpowiednie ćwiczenia propriocepcji przyczyniają się do odzyskania pełnej sprawności w stawie po zabiegu operacyjnym, a stosowane profilaktycznie zabezpieczają staw przed urazem.

Funkcjonalna indywidualna terapia skolioz

Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) została opracowana przez dr Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango na podstawie ich wieloletniego doświadczenia oraz badań. Zawiera ona elementy metody PNF, terapii manualnej, terapii tkanek miękkich, terapii powięziowej. Terapia dostosowana jest indywidualnie w zależności od wieku dziecka, wielkości kąta skrzywienia oraz badania klinicznego.

W łagodnych skoliozach celem jest zatrzymanie progresji, natomiast w ostrych przypadkach (wczesny wiek, duży kąt skrzywienia, szybko postępująca) pracujemy nad przygotowaniem dziecka do operacji.

Dla dobrego efektu terapia powinna odbywać się raz tygodniowo lub raz na 2 tygodnie oraz przynajmniej raz dziennie powinny być wykonywane ćwiczenia domowe.

Twórcą tej metody jest Stephen Typaldos, osteopata i lekarz ratownictwa medycznego w USA. FDM jest podejściem anatomicznym, uznającym że etiologia prawie każdego urazu mięśniowo-szkieletowego ma podłoże w co najmniej jednej z sześciu konkretnych zmian patologicznych w tkance łącznej organizmu. Powięź zbudowana jest z tkanki łącznej włóknistej, która otacza każdą komórkę ciała, stanowiąc jakby trójwymiarowe zewnętrzne pokrycie całego organizmu. Obrażenia zmieniają kształt powięzi i tworzą jej odkształcenia (dystorsje); odkształcenia te są pierwotną przyczyną bólu i dysfunkcji. W tym modelu powięź nie może ulec zniszczeniu, a jedynie deformacji, a ta może być odwracalna. Zgodnie z FDM, korygowanie dystorsji powięziowych obniża ból i poprawia funkcje ruchowe.

ZASTOSOWANIE:

po skręceniu, zwichnięciu, złamaniu w stawie, uszkodzeniu ścięgien, więzadeł, mięśni, po unieruchomieniu w stawie, nietypowe bóle nie poddające się innej terapii, w zmianach zwyrodnieniowych, itp.

Neurodynamika kliniczna (Neurodynamic Solutions, NDS)

Twórcą tej metody jest australijski fizjoterapeuta Michael Shacklock. Metoda dotyczy leczenia obwodowego układu nerwowego. Neurodynamika kliniczna stanowi kliniczne zastosowanie mechaniki i fizjologii układu nerwowego, ich wzajemnej zależności oraz zależności z funkcją układu mięśniowo-szkieletowego.

ZASTOSOWANIE:

promieniowanie, drętwienie w wyniku rwy kulszowej, rwy ramiennej, po operacjach, w wyniku których doszło do stanów zlepnych nerwów lub ich przyblokowań, cieśń nadgarstka, kanał stępu i inne.

Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z największych kompleksowych metod terapeutycznych. Stosowana jest w odniesieniu do dzieci z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym oraz trudnościami w nauce szkolnej.
Terapia Integracji Sensorycznej opiera się na trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemach zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. Są to: system dotykowy, system czucia głębokiego – tak zwana propriocepcja (czucie własnego ciała) oraz układ przedsionkowy (zwany zmysłem równowagi).

Terapia jest wskazana, gdy nasze dziecko charakteryzuje:

 • zaburzenie napięcia mięśniowego,
 • unikanie ruchu, zabaw,
 • brak koncentracji,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • unikanie kontaktów z innymi dziećmi,
 • zaburzenie planowania motorycznego (niskie napięcie mięśniowe),
 • nadmierna chęć obrotów,
 • zaburzenie równowagi – często potyka się, przewraca,
 • choroba lokomocyjna,
 • lęk przed ruchem, obrotami, upadkiem, wysokością, schodzeniem ze schodów,
 • niechęć przed huśtaniem się i karuzelą.

Diagnoza i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa:

 • bóle promieniujące do kończyn,
 • ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa.

NA CZYM POLEGA:

Diagnoza jest dość długa i szczegółowa, metoda dzieli schorzenia kręgosłupa na zespoły posturalne, dysfunkcyjne i typowe dyskopatie. Metoda McKenzie uczy pacjentów zachowania się w czasie bólu, a także metod profilaktyki – by nie doszło do powtórnych epizodów bólowych.

McKenzie uważa, iż najbardziej niebezpieczne są powtarzające się epizody bólowe, które prowadzą do dyskopatii, deficytów ruchowych i czuciowych, a ostatecznie do zabiegu neurochirurgicznego.

Postęp cywilizacji wymusił u ludzi długie przebywanie w pozycjach zgięciowych – np. praca przy komputerze, jazda samochodem, odpoczynek, spanie w pozycji embrionalnej, itd. Permanentne przebywanie w pozycjach zgięciowych może spowodować uszkodzenie samego dysku, a co za tym idzie tworzy wypuklinę, która uciska struktury nerwowe.

Metoda polega na zamykaniu wypukliny na początku w płaszczyźnie czołowej (przy bólu promieniującym do kończyny), następnie w płaszczyźnie strzałkowej (po scentralizowaniu bólu). Pozycje, jakie wykonuje pacjent determinowane są nasileniem i promieniowaniem bólu. Do powodzenia tej metody niezbędne są: czynna współpraca pacjenta oraz dogłębne zrozumienie danej dolegliwości.

Wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami, w szczególności z zakresu małej motoryki. Podstawą terapii jest traktowanie trudności dziecka w zakresie małej motoryki jako problemu tkwiącego w całym rozwoju psychoruchowym dziecka. Oznacza to, że pracując nad trudnościami manualnymi dziecka skupiamy się na funkcjonowaniu całego ciała, nie tylko dłoni czy ręki.