RehaMedica – Rehabilitacja Gliwice

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 – 2022-12-31

Opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 720 osób (w tym 360 kobiet) powyżej 50. roku życia zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego, w szczególności na terenie Gliwic, Zabrza oraz powiatu gliwickiego, do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową. Celem projektu jest także podniesienie kwalifikacji 4 (w tym 2 kobiet) osób personelu medycznego w Gliwicach/ Zabrzu w latach 2019-2022.

GRUPA DOCELOWA – kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 50 rok życia (i w przypadku kobiet nie ukończyły 60 roku życia, w przypadku mężczyzn nie ukończyli 64 roku życia), pozostający w zawodzie, bądź wyrażają chęć zatrudnienia, którzy zmagają się z chorobami przewlekłymi

REALIZOWANE DZIAŁANIA
– dzienna rehabilitacja zgodnie z Regionalnym Programem Rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022 (choroby przewlekłe),
– zajęcia edukacji zdrowotnej, dietetyki i psychoedukacji.

 

REKRUTACJA

Od 1 stycznia 2020r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu.

Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem w projekcie, to prosimy o wydrukowanie
dokumentów (w kolorze) i wypełnienie ich oraz przyniesienie bądź
przesłanie pod adres ul.Warszawska 37A 44-102 Gliwice.

Isnieje również możliwość przesłania ich skanów na adres mailowy biuro.rehamedica@gmail.com.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują i/lub pracują na terenie województwa śląskiego, w szczególności na terenie Gliwic, Zabrza oraz powiatu gliwickiego,
  • ukończyły 50 rok życia i w przypadku kobiet nie ukończyły 60 roku życia, w przypadku mężczyzn nie ukończyli 64 roku życia,
  • są zatrudnieni, w tym także prowadzą własną działalność gospodarczą lub deklarują chęć podjęcia lub powrotu do pracy,
  • kwalifikują się do leczenia przewlekłych chorób kości, stawów oraz mięśni,
  • przez ostanie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia udziału w projekcie nie korzystały ze świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ, ZUS, KRUS, PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych,
  • nie uczestniczą w innym programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym dotyczącym przewlekłych chorób kości, stawów oraz mięśni,
  • nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do terapii ambulatoryjnej.
RehaMedica – Rehabilitacja Gliwice
RehaMedica – Rehabilitacja Gliwice