Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym ośrodku przed umówieniem terapii.


Procedury postępowania w ośrodku

Centrum Rehabilitacji Rehamedica

w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia wirusem SARS CoV-2


 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail). 
 2. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, utrata węchu i/lub smaku ,inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. Zasadna odmowa udzielania świadczenia.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 .
 4. Pacjent przebywa w odległości minimum 1,5 m od punktu rejestracji.(bariera między rejestracją a pacjentem w postaci szyby)
 5. Pacjent musi być zaopatrzony w maseczkę ochronną , rękawiczki i obuwie ochronne (pakiet ochronny dostępny na recepcji) .
 6. Przy wejściu do ośrodka każdy pacjent i pracownik obowiązkowo przechodzi przez matę dezynfekującą obuwie.
 7. Ubrania wierzchnie są pozostawiane przez pacjentów w specjalnie wyznaczonej strefie obok rejestracji. Specjalna strefa na wózki dziecięce również przy rejestracji.
 8. Przy wejściu do ośrodka każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 9. Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
 10. Pacjent otrzymuje, wypełnia i podpisuje przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid -19. 
 11. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta. Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 12. W ośrodku wytycza się strefy kierunku ruchu pacjentów przychodzących z zewnątrz oraz strefy  dla osób poruszających się po obiekcie.
 13. Grafik przyjmowania pacjentów jest ułożony tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. 
 14. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. 
 15. Ilość osób przebywających w jednym pomieszczeniu – 2 (1 pacjent+1 terapeuta) /15m² .
 16. Pacjent dokonuje kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
 17. W gabinetach w celu prowadzenia terapii na stole terapeutycznym wykorzystuje się tylko jednorazowe podkłady higieniczne.
 18. Personel zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej ( przyłbice, maseczki, rękawiczki ). Personel medyczny dezynfekcję rąk, zmianę środków ochrony lub ich dezynfekcję wykonuje każdorazowo przed przyjęciem pacjenta.
 19. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach.
 20. Dezynfekcja sprzętu, stolików, biurek, klamek, lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady odbywa się co 4 godziny w ciągu dnia (w przerwie technicznej).
 21. Przybory, aparatura medyczna i sprzęt, zabawki używane podczas fizjoterapii są dezynfekowane przed i po zakończeniu pracy z pacjentem.
 22. Zostaje ograniczona do niezbędnego minimum ilość miejsc w poczekalni, z zachowaniem 2m odstępu miedzy pacjentami.
 23. W trakcie dnia pracy ośrodka ustalone zostają przerwy techniczne (co 4 godziny) w celu przeprowadzenia dezynfekcji ośrodka ( wietrzenie, naświetlanie, odkażanie)
 24. Sale terapeutyczne podzielone zostają na strefę dla pacjentów neurologicznych (sala żółta) i pacjentów ortopedycznych (sala zielona)
 25. W sali terapeutycznej może przebywać jednoczasowo dwóch pacjentów i dwie osoby z personelu medycznego z zachowaniem odległości pomiędzy nimi 2m.
Leave a reply