WARSZTATY FIZJOTERAPEUTYCZNE W TEMATYCE ERGONOMII PRACY

Pokazujemy, jak wykonywać swoja pracę bez narażania się na ból i urazy.

Korzyści dla pracodawcy:

 • poprawa wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • zmniejszenie liczby błędów na stanowiskach,
 • zmniejszenie obciążeń na aparat ruchu na stanowisku pracy,
 • zmniejszenie obciążeń na aparat ruchu na linii produkcyjnej.

Poprawa produktywności pracy w całym zakładzie/firmie poprzez:

 • utrzymanie doświadczonej kadry w firmie,
 • zmniejszenie absencji pracowników,
 • zmniejszenie rotacji pracowników.

Fizjo-warsztaty związane są z ergonomią pracy i dotyczą:

 • zapoznania się z wytycznymi ergonomicznego stanowiska pracy,
 • zapoznania się ze wskazaniami dotyczącymi bezpiecznego poruszania się na stanowisku pracy,
 • zapoznania się i zapobiegania typowym przeciążeniom na stanowiskach pracy,
 • zbudowania świadomości nt. źródeł bólu i metod ich eliminacji,
 • zapoznania się z przyczynami najczęstszych kontuzji aparatu ruchu.
 • fizjologii i patologii aparatu ruchu, a w szczególności: kręgosłupa / stawu ramiennego / stawu kolanowego,
 • przeprowadzania ćwiczeń praktycznych odciążających aparat ruchu, a także zbudowanie odpowiednich nawyków ruchowych w szczególności: stabilizacja postawy / schylanie / rotacje ciała.

Forma:
Wykład ilustrowany przykładami oraz ćwiczenia praktyczne w siedzibie firmy klienta lub w siedzibie Rehamedica. Czas trwania do 4 godzin przy maksymalnej liczbie 30 osób w grupie. Wymagany strój sportowy umożliwiający swobodne wykonywanie ćwiczeń.

ANALIZA ERGONOMICZNA STANOWISKA PRACY I LINII PRODUKCYJNYCH

Dostosowujemy stanowiska pracy do fizycznych możliwości pracowników.

Korzyści dla pracodawcy:

 • poprawa wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • zmniejszenie liczby błędów na stanowiskach,
 • zmniejszenie obciążeń na aparat ruchu na stanowisku pracy,
 • zmniejszenie obciążeń na aparat ruchu na linii produkcyjnej.

Poprawa produktywności pracy w całym zakładzie/firmie poprzez:

 • utrzymanie doświadczonej kadry w firmie,
 • zmniejszenie absencji pracowników,
 • zmniejszenie rotacji pracowników.

Oferta:

 • identyfikacja i minimalizacja obciążeń mięśniowo-szkieletowych,
 • projektowanie usprawnień w sferze zmiany nawyków ruchowych pracowników.

Analiza stanowiska pracy i linii produkcyjnej:

 • audyt aktualnego stanowiska pracy,
 • wywiad z pracownikami,
 • wywiad z pracownikami działów BHP oraz Kadr/HR,
 • uwzględnienie ograniczeń/nawyków każdego z pracowników,
 • uwzględnienie ograniczeń pracowników niepełnosprawnych,
 • opracowanie raportu podsumowującego propozycje usprawnień,
 • odbiór wprowadzonych usprawnień,
 • projektowanie koncepcji urządzeń usprawniających pracę (podpórki/siłowniki/taśmy nośne),
 • monitorowanie efektów wdrożonych usprawnień w uzgodnionych ramach czasowych.

Forma:
Analiza i wszelkie inne czynności są przeprowadzane na miejscu – w siedzibie klienta.

PROGRAM ĆWICZEŃ DLA PACJENTÓW Z SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH REHABILITACJĘ W ODCIĄŻENIU DYNAMICZNYM

Ponad 10 lat pracy z pacjentami z schorzeniami neurologicznymi pozwoliło nam na stworzenie (oraz ciągle udoskonalnie) autorskiego programu ćwiczeń, wspomaganego przez technologię elastomerów. Do rehabilitacji naszych pacjentów wykorzystujemy techniki umożliwiające odciążenie pacjenta dzieki czemu jesteśmy w stanie umożliwić naszym pacjentom dynamiczne ćwiczenia niezależnie od stanu niepełnosprawności w jakim się znajdują. Nasz program oparty jest głównie na ćwiczeniach, które umożliwiają i wykorzystują funkcjonalny trójpłaszczyznowy ruch.

Posiadamy duże doświadczenie w pracy z pacjentami z takimi schorzeniami jak: SMA, SLA, SM, zanik mięśniowy, paraplegia, hemiplegia.  

Poprzez prowadzenie w naszym ośrodku tego rodzaju rehabilitacji pacjenci uzyskują wymierne rezultaty, tzn . poprawiają zakres i siłę pracy rąk, nóg, zwiększają swoją wydajność funkcjonalną, dzięki możliwości wykonania treningów siłowych i wydolnościowych. Poprawie niejednokrotnie ulega funkcjonowanie układu oddechowego, układu krążenia i układu pokarmowego co ma istotny wpływ na zaangażowanie i jakość wykonywanej przez nich pracy zawodowej.

Forma:
Wszelkie szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia są ustalane indywidualnie z klientem. Zapraszamy do kontaktu.